PROGRAM UPOTPUNJAVANJA I STRUČNOG USAVRŠAVANJA OVLAŠTENIH INŽENJERA, ČLANOVA KOMORA

U Hrvatsku stručno-znanstvenu udrugu za energetiku, strojarske tehnologije i obnovljive izvore energije (HESO) uključio se velik broj znanstvenika, sveučilišnih profesora i nastavnika te stručnjaka iz Hrvatske i susjednih zemalja čime će se još više obogatiti niz od znanstvenih, stručnih i sličnih skupova, stručnih posjeta i radionica.

Stoga u ovom trenutku možemo tvrditi da ćemo, osim skupova navedenih u programu, na inicijativu brojnih znanstvenih i stručnih članova udruge HESO organizirati još nekoliko aktualnih tematskih skupova pa će lepeza tema koje će ova udruga obrađivati obuhvatiti sljedeće:

 • praćenje svih vijesti, novosti, inovacija, unaprjeđenja i dostignuća iz područja energetike: energetska i procesna postrojenja, energetsko gospodarstvo (planiranje i izgradnja novih proizvodnih i prijenosnih kapaciteta itd), energetska tržišta (liberalizacija, deregulacija itd), gospodarenje energijom, energetska učinkovitost, razvojni projekti u energetici, naftno i plinsko gospodarstvo (istraživanje, pridobivanje, prerada i proizvodnja nafte i plina itd), naftovodni i plinovodni sustavi, geostrategija i geopolitika vezana uz energetiku, analize energetskih izvora i novih energetskih tehnika (kogeneracija, trigeneracija i sl), sigurnost energetskih i procenih postrojenja, upravljanje, regulacija i vođenje energetskih i procesnih postrojenja itd.
 • praćenje svih vijesti, novosti, inovacija, unaprjeđenja i dostignuća iz područja strojarskih
 • praćenje svih vijesti, novosti, inovacija, unaprjeđenja i dostignuća iz područja strojarskih tehnologija u graditeljstvu, zdravstvu, metalurgiji, grafičkoj tehnologiji i ostalim tehničkim područjima
 • praćenje svih vijesti, novosti, inovacija, unaprjeđenja i dostignuća iz područja obnovljivih izvora energije: Sunčeva, geotermalne te energije vjetra, vodenih tokova, iz biomase, okoliša (dizalice topline) i vodika (gorivne ćelije) – mogućnosti primjene, izvedeni, planirani i projekti koji se ostvaruju, novi zakoni, propisi, norme i direktive, poticaji i mogućnosti financiranja projekata itd.
 • praćenje svih vijesti, novosti, inovacija, unaprjeđenja i dostignuća iz područja termotehnike: grijanja, hlađenja (uključujući daljinsko grijanje i hlađenje), ventilacije i klimatizacije
 • praćenje svih vijesti, novosti, inovacija, unaprjeđenja i dostignuća iz područja opreme pod tlakom: tehnička dostignuća, rješenja i proizvodi, novi zakoni, propisi, norme i direktive te njihova primjena i provedba, normizacija, akreditacija, certifikacija itd.
 • praćenje svih vijesti, novosti, inovacija, unaprjeđenja i dostignuća iz područja zgradarstva: novi zakoni, propisi, norme i direktive te njihova primjena i provedba, certifikacija u zgradarstvu, primjena termografije i drugih metoda ispitivanja u zgradarstvu, energetska učinkovitost i primjena obnovljivih izvora u zgradarstvu itd.
 • praćenje svih vijesti, novosti, inovacija, unaprjeđenja i dostignuća iz područja zaštite okoliša i ekologije (vezane uz energetska i procesna postrojenja te primjenu obnovljivih izvora): novi zakoni, propisi, norme i direktive te njihova primjena i provedba, tehnike zaštite okoliša, sanacija ekoloških incidenata itd
 • organiziranje tematskih stručnih i znanstvenih skupova uz primjenu resursa HESO-a (ovisno o aktualnim temama)
 • organiziranje predavanja i stručno-edukativnih studijskih putovanja s ciljem posjete energetskim i procesnim postrojenjima, proizvodnim pogonima, stručnim sajmovima i sl.
 • predstavljanje novih tehnologija, energetskih, strojarskih i sličnih proizvoda, rješenja i usluga uz prikaz prateće dokumentacije i predavanja o njihovim mogućnostima
 • praćenje novosti u hrvatskim i europskim zakonima i propisima, normizaciji, akreditaciji i certifikaciji iz svih spomenutih područja
 • stručno izdavaštvo, odnosno izdavanje časopisa, zbornika, godišnjaka, knjiga, priručnika i stručnih podsjednika iz svih spomenutih područja.

SADRŽAJ PROGRAMA

Hrvatski seminar o tlačnoj opremi 2022.

Mjesto održavanja: Zagreb

Intenzitet održavanja: svake godine (2010., 2011., 2012., 2013. i 2014.) u svibnju.

Program rada:

 • informiranje stručnjaka koji se bave opremom pod tlakom o prelasku na tehničku regulativu Europske unije s razmjenom iskustava i analizom problematike koja se očekuje pri preuzimanju i primjeni europskog u hrvatsko tehničko zakonodavstvo te upoznavanjem s aktivnostima koje treba obaviti u procesu usklađivanja hrvatskih s europskim propisima iz područja opreme pod tlakom
 • prikaz novih zakona, propisa, direktiva i normi iz područja opreme pod tlakom s njihovim tumačenjem
 • normizacija, akreditacija i certifikacija u području opreme pod tlakom
 • izobazba kadrova (projektanata, konstruktora, proizvođača, djelatnika inspekcijskih i drugih tijela državne uprave, tijela za ocjenu sukladnosti ili trećih prepoznatih organizacija iz područja opreme pod tlakom)
 • predstavljanje novih tehničkih dostignuća, rješenja, proizvoda i usluga iz područja opreme pod tlakom
 • diskusija oko bitnih pitanja iz područja opreme pod tlakom.

Trajanje: 1 dan, pri čemu se predavanja održavaju u vremenu 9:00 – 15:30 h.

Jezik stručnog skupa: hrvatski.

Web adresa: energetika-marketing.hr/tlacna-oprema

Power & Energy Masters 2022.

Mjesto održavanja: Zadar

Intenzitet održavanja: svake dvije godine (2010., 2011., 2012., 2013. i 2014.).

Program rada:

 • informiranje stručnjaka iz područja energetike i energetskog gospodarstva, plinske tehnike, obnovljivih izvora, zaštite okoliša itd.
 • sudjelovanje predstavnika visokoškolskih, istraživačkih i ispitnih ustanova, stručnih udruga i državnih tijela
 • sudjelovanje proizvođača energetske opreme, postrojenja i uređaja te inženjerskih, projektantskih i konzultantskih tvrtki iz Hrvatske i svijeta
 • upoznavanje s novostima iz struke, ostvarenim projektima i planovima, razmijena iskustva i razmišljanja
 • diskusija oko bitnih pitanja iz područja energetskih postrojenja.

Trajanje: 3 dana, pri čemu se predavanja održavaju u vremenu 9:00 – 15:30 h.

Jezik stručnog skupa: hrvatski i engleski.

Web adresa: energetika-marketing.hr/power-energy-masters