PROGRAM UPOTPUNJAVANJA I STRUČNOG USAVRŠAVANJA OVLAŠTENIH INŽENJERA, ČLANOVA KOMORA

U Hrvatsku stručno-znanstvenu udrugu za energetiku, strojarske tehnologije i obnovljive izvore energije (HESO) uključio se velik broj znanstvenika, sveučilišnih profesora i nastavnika te stručnjaka iz Hrvatske i susjednih zemalja čime će se još više obogatiti niz od znanstvenih, stručnih i sličnih skupova, stručnih posjeta i radionica.

Stoga u ovom trenutku možemo tvrditi da ćemo, osim skupova navedenih u programu, na inicijativu brojnih znanstvenih i stručnih članova udruge HESO organizirati još nekoliko aktualnih tematskih skupova pa će lepeza tema koje će ova udruga obrađivati obuhvatiti sljedeće:

 • praćenje svih vijesti, novosti, inovacija, unaprjeđenja i dostignuća iz područja energetike: energetska i procesna postrojenja, energetsko gospodarstvo (planiranje i izgradnja novih proizvodnih i prijenosnih kapaciteta itd), energetska tržišta (liberalizacija, deregulacija itd), gospodarenje energijom, energetska učinkovitost, razvojni projekti u energetici, naftno i plinsko gospodarstvo (istraživanje, pridobivanje, prerada i proizvodnja nafte i plina itd), naftovodni i plinovodni sustavi, geostrategija i geopolitika vezana uz energetiku, analize energetskih izvora i novih energetskih tehnika (kogeneracija, trigeneracija i sl), sigurnost energetskih i procenih postrojenja, upravljanje, regulacija i vođenje energetskih i procesnih postrojenja itd.
 • praćenje svih vijesti, novosti, inovacija, unaprjeđenja i dostignuća iz područja strojarskih
 • praćenje svih vijesti, novosti, inovacija, unaprjeđenja i dostignuća iz područja strojarskih tehnologija u graditeljstvu, zdravstvu, metalurgiji, grafičkoj tehnologiji i ostalim tehničkim područjima
 • praćenje svih vijesti, novosti, inovacija, unaprjeđenja i dostignuća iz područja obnovljivih izvora energije: Sunčeva, geotermalne te energije vjetra, vodenih tokova, iz biomase, okoliša (dizalice topline) i vodika (gorivne ćelije) – mogućnosti primjene, izvedeni, planirani i projekti koji se ostvaruju, novi zakoni, propisi, norme i direktive, poticaji i mogućnosti financiranja projekata itd.
 • praćenje svih vijesti, novosti, inovacija, unaprjeđenja i dostignuća iz područja termotehnike: grijanja, hlađenja (uključujući daljinsko grijanje i hlađenje), ventilacije i klimatizacije
 • praćenje svih vijesti, novosti, inovacija, unaprjeđenja i dostignuća iz područja opreme pod tlakom: tehnička dostignuća, rješenja i proizvodi, novi zakoni, propisi, norme i direktive te njihova primjena i provedba, normizacija, akreditacija, certifikacija itd.
 • praćenje svih vijesti, novosti, inovacija, unaprjeđenja i dostignuća iz područja zgradarstva: novi zakoni, propisi, norme i direktive te njihova primjena i provedba, certifikacija u zgradarstvu, primjena termografije i drugih metoda ispitivanja u zgradarstvu, energetska učinkovitost i primjena obnovljivih izvora u zgradarstvu itd.
 • praćenje svih vijesti, novosti, inovacija, unaprjeđenja i dostignuća iz područja zaštite okoliša i ekologije (vezane uz energetska i procesna postrojenja te primjenu obnovljivih izvora): novi zakoni, propisi, norme i direktive te njihova primjena i provedba, tehnike zaštite okoliša, sanacija ekoloških incidenata itd
 • organiziranje tematskih stručnih i znanstvenih skupova uz primjenu resursa HESO-a (ovisno o aktualnim temama)
 • organiziranje predavanja i stručno-edukativnih studijskih putovanja s ciljem posjete energetskim i procesnim postrojenjima, proizvodnim pogonima, stručnim sajmovima i sl.
 • predstavljanje novih tehnologija, energetskih, strojarskih i sličnih proizvoda, rješenja i usluga uz prikaz prateće dokumentacije i predavanja o njihovim mogućnostima
 • praćenje novosti u hrvatskim i europskim zakonima i propisima, normizaciji, akreditaciji i certifikaciji iz svih spomenutih područja
 • stručno izdavaštvo, odnosno izdavanje časopisa, zbornika, godišnjaka, knjiga, priručnika i stručnih podsjednika iz svih spomenutih područja.

SADRŽAJ PROGRAMA U 2023. GODINI

Svijetla budućnost 2023.

4. konferencija o novim tehnologijama, robotizaciji i automatizaciji u industriji i zgradarstvu HRVATSKA 4.0

8. konferencija o energetski učinkovitoj rasvjeti, pametnim domovima, zgradama i gradovima

Mjesto održavanja: Zagreb

Intenzitet održavanja: svake godine.

Program rada:

 • industrija 4.0 ili industrija 5.0 ili možda ipak industrija 2.0?
 • automatizacija u industriji, zgradarstvu i energetici
 • robotika, umjetna inteligencija i čovjek
 • perspektiva, izazovi i važnost digitalizacije poslovanja
 • nova rješenja u tehnici i tehnologiji
 • primjeri dobre prakse u Hrvatskoj i svijetu
 • industrija i digitalna transformacija
 • tehnički i tehnološki razvoj kao uvjet gospodarskog razvoja
 • novosti iz područja energetski učinkovite rasvjete, pametnih domova, zgrada i gradova u Hrvatskoj i Europi
 • zakonodavni okvir primjene energetski učinkovite rasvjete
 • mogućnosti za financiranje projekata energetski učinkovite rasvjete, pametnih domova, zgrada i gradova
 • rasvjeta i svjetlosno onečišćenje
 • ponuda vodećih proizvođača opreme
 • suvremena rješenja u rasvjetnoj tehnici
 • učinkovita rasvjeta kao dio pametnog doma, zgrade ili grada
 • projektiranje i izvođenje rasvjetnih sustava, pametnih domova, zgrada i gradova

Trajanje: 1 dan, pri čemu se predavanja održavaju u vremenu 9:00 – 16:30 h.

Jezik stručnog skupa: hrvatski i engleski.

Web adresa: www.energetika-marketing.hr/svijetla-buducnost/

Energija iz dubina 2023.

Seminar o mogućnostima primjene obnovljivih izvora energije

Mjesto održavanja: Zagreb

Intenzitet održavanja: svake godine.

Program rada:

 • stanje primjene i zakonodavno okruženje primjene geotermalne energije i dizalica topline
 • potencijali primjene geotermalne energije i dizalica topline
 • energetska tranzicija i obnovljivi izvori i njihova uloga u energetici, društvu i gospodarstvu
 • nova tehnička rješenja za primjenu geotermalne energije i dizalica topline
 • najzanimljiviji izvedeni projekti u proteklom razdoblju
 • iskustva iz drugih zemalja
 • problematika izvođenja projekata (ishođenje dozvola, plaćanje naknada, utjecaji na neposrednu okolicu i okoliš, izvođenje radova, certifikacija izvođača itd.)
 • mogućnosti financiranja i poticanja projekata
 • problematika pogona i održavanja geotermalnih postrojenja i dizalica topline

Trajanje: 1 dan, pri čemu se predavanja održavaju u vremenu 9:00 – 14:45 h.

Jezik stručnog skupa: hrvatski i engleski.

Web adresa: www.energetika-marketing.hr/energija-iz-dubina/

Plinarski forum 2023.

22. plinarski forum

Mjesto održavanja: Zagreb

Intenzitet održavanja: svake godine.

Program rada:

 • plin i energetska tranzicija
 • plin, bioplin, vodik i obnovljivi izvori
 • razvoj plinskog gospodarstva u trenutačnim okolnostima
 • plinska struka u godinama koje dolaze
 • novosti iz zakonodavnog okvira tržišta plina
 • rad plinskog sustava tijekom sezone grijanja 2022./2023.
 • stanje na tržištu plina i poslovanje u izazovima energetske krize
 • poslovanje opskrbljivača plinom i operatora plinskih distribucijskih sustava
 • nova plinska oprema i tehnika i zahtjevi za eko-dizajn
 • najzanimljiviji novi projekti i najbolji primjeri iz prakse
 • iskustva iz sanacije i rekonstrukcije sustava grijanja i dimovodnih sustava
 • suradnja sudionika 'plinskog lanca'

Trajanje: 1 dan, pri čemu se predavanja održavaju u vremenu 9:00 – 15:00 h.

Jezik stručnog skupa: hrvatski i engleski.

Web adresa: www.energetika-marketing.hr/plinarski-forum/

Klima-forum 2023.

9. forum o hlađenju, klimatizaciji i ventilaciji

Mjesto održavanja: Zadar

Intenzitet održavanja: svake dvije godine.

Program rada:

 • nove norme, propisi, zakoni i europske direktive u tehnici hlađenja, ventilacije i klimatizacije
 • zamjena, oporaba i zbrinjavanje radnih tvari u rashladnoj tehnici
 • obuka i certificiranje instalatera i servisera rashladne i klimatizacijske opreme
 • iskustva iz Hrvatske i svijeta
 • oprema sustava hlađenja, ventilacije i klimatizacije
 • upravljanje i regulacija u sustavima hlađenja, ventilacije i klimatizacije
 • suvremena rješenja za automatizaciju zgrada (pametne mreže i pametni domovi, kuće i zgrade itd.)
 • hidrauličko uravnotežavanje sustava hlađenja, ventilacije i klimatizacije
 • projektiranje sustava hlađenja, ventilacije i klimatizacije
 • izvođenje sustava hlađenja, ventilacije i klimatizacije
 • ispitivanja i certifikacija opreme i uređaja za hlađenje, ventilaciju i klimatizaciju
 • najzanimljiviji izvedeni projekti
 • energetska učinkovitost i potrošnja energije sustava, uređaja i opreme za hlađenje, ventilaciju i klimatizaciju
 • toplinske izolacije u sustavima hlađenja, ventilacije i klimatizacije
 • zaštita od buke i od požara u sustavima hlađenja, ventilacije i klimatizacije
 • higijena i održavanje sustava hlađenja, ventilacije i klimatizacije

Trajanje: 2 dana, pri čemu se predavanja održavaju u vremenu 10:00 – 15:00 h.

Jezik stručnog skupa: hrvatski i engleski.

Web adresa: www.energetika-marketing.hr/klima-forum/

Konferencija INTER-KLIMA 2023.

26. međunarodna konferencija o grijanju, hlađenju i klimatizaciji

Mjesto održavanja: Zadar

Intenzitet održavanja: svake dvije godine.

Program rada:

 • istraživanja i razvoj u području termodinamike i termotehnike
 • prijenos topline i tvari
 • analiza i modeliranje termotehničkih i termodinamičkih sustava
 • izmjenjivači topline, rashladni i toplinski uređaji, oprema i sustavi
 • pohrana energije
 • primjena novih materijala u termotehnici
 • modeliranje i optimiranje sustava
 • nova rješenja u termotehnici, procesnoj tehnici i energetici
 • zgradarstvo i termotehnika
 • energetska obnova zgrada i sustavi hlađenja, ventilacije i klimatizacije
 • osuvremenjavanje sustava hlađenja, ventilacije i klimatizacije
 • dizalice topline i obnovljivi izvori za hlađenje, ventilaciju i klimatizaciju

Trajanje: 2 dana, pri čemu se predavanja održavaju u vremenu 11:30 – 17:00 h.

Jezik stručnog skupa: engleski.

Web adresa: www.interklima.fsb.hr

Nova era prometa 2023.

4. forum o električnim i vozilima na plin, vodik i gorivne članke i rješenjima za održivi razvoj prometa

Mjesto održavanja: Zagreb

Intenzitet održavanja: svake godine.

Program rada:

 • trendovi, izazovi i očekivanja u prometu i prometnim rješenjima
 • važnost primjene novih goriva i energenata (električna energija, vodik, CNG, LNG) u prometu
 • ekološki i ekonomski održivi promet
 • zakonodavstvo i daljnji razvoj u području prometa
 • mogućnosti financiranja novih projekata, istraživanja i razvoja
 • nova rješenja vozila, plovila i letjelica na električnu energiju, vodik, CNG i LNG
 • prometna infrastruktura (ceste i pruge) budućnosti
 • punionice električnih vozila, LNG-ja, CNG-ja i vodika
 • novi koncepti (daljinsko upravljanje prometom, autonomna vozila i letjelice, pametne mreže, digitalizacija itd.)
 • logistika i rješenja za uštede i učinkovitost

Trajanje: 1 dan, pri čemu se predavanja održavaju u vremenu 10:00 – 13:30 h.

Jezik stručnog skupa: hrvatski i engleski.

Web adresa: www.energetika-marketing.hr/nova-era-prometa/

Sunčeva energija 2023.

Seminar o mogućnostima primjene obnovljivih izvora energije

Mjesto održavanja: Zagreb

Intenzitet održavanja: svake godine.

Program rada:

 • stanje primjene i zakonodavno okruženje primjene Sunčeve energije
 • potencijali primjene Sunčeve energije i sinergija s drugim energentima
 • mogućnosti financiranja i poticanja primjene Sunčeve energije
 • nova tehnička rješenja za primjenu Sunčeve energije: sunčanih elektrana i solarnih toplinskih sustava
 • najzanimljiviji izvedeni projekti u proteklom razdoblju
 • iskustva iz drugih zemalja
 • problematika izvođenja projekata (priprema projekatam, ishođenje dozvola, suglasnosti i ostale dokumentacije, utjecaji na okoliš, izvođenje radova, certifikacija izvođača, priključenje na elektroenergetsku mrežu itd.)
 • pogon i održavanje sunčanih elektrana
 • prijedlozi za poboljšanje stanja i uklanjanje uskih grla

Trajanje: 1 dan, pri čemu se predavanja održavaju u vremenu 9:00 – 14:45 h.

Jezik stručnog skupa: hrvatski i engleski.

Web adresa: www.energetika-marketing.hr/sunceva-energija/

Tlačna oprema 2023.

20. hrvatski seminar o tlačnoj opremi

Mjesto održavanja: Zagreb

Intenzitet održavanja: svake godine.

Program rada:

 • osvrt na 20 godina održavanja Hrvatskih seminara o tlačnoj opremi
 • zakonodavno okruženje područja opreme pod tlakom
 • novosti u području opreme pod tlakom
 • izobrazba inspektora za opremu pod tlakom
 • iskustva iz drugih zemalja
 • pregledi i ispitivanja opreme pod tlakom
 • materijali za izradu opreme pod tlakom
 • tehnike izrade opreme pod tlakom
 • popravci i održavanje opreme pod tlakom
 • iskustva iz provođenja pregleda, ispitivanja i inspekcija opreme pod tlakom
 • prijedlozi za poboljšanje struke i stanja opreme pod tlakom

Trajanje: 1 dan, pri čemu se predavanja održavaju u vremenu 9:00 – 15:00 h.

Jezik stručnog skupa: hrvatski i engleski.

Web adresa: www.energetika-marketing.hr/tlacna-oprema/

Toplinarstvo 2023.

3. forum o rješenjima za daljinsko grijanje i hlađenje

Mjesto održavanja: Osijek

Intenzitet održavanja: svake dvije godine.

Program rada:

 • zakonodavno okruženje proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom i rashladnom energijom u Hrvatskoj i Europi
 • iskustva s tržišta toplinskom i rashladnom energijom u Hrvatskoj i Europi
 • znanstvene, tehničke i stručne osnove projektiranja, pogona, upravljanja i nadzora sustavima daljinskog grijanja i hlađenja, proizvodnje i distribucije toplinske i rashladne energije
 • ostvareni projekti i iskustva iz primjene novih rješenja sustava daljinskog grijanja i hlađenja u Hrvatskoj i zemljama u okruženju
 • proizvodi, rješenja i usluge vodećih proizvođača opreme, pružatelja usluga i izvođača za smanjenje potrošnje energije i snižavanje troškova
 • iskustva, prijedlozi i poruke toplinarskih i energetskih tvrtki i potrošača toplinske i rashladne energije
 • obilazak postrojenja toplinarskog sustava u Osijeku
 • pogon i optimiranje sustava daljinskog grijanja i hlađenja
 • primjena spremnika energije u sustavima daljinskog grijanja i hlađenja
 • primjena alternativnih rješenja (obnovljivih izvora i sl.) u proizvodnji toplinske i rashladne energije
 • prilike, prijetnje, snage i slabosti sustava daljinskog grijanja i hlađenja
 • mogućnosti primjene novih tehničkih i tehnoloških rješenja u sustavima daljinskog grijanja i hlađenja
 • toplinarski sustavi u vrijeme energetske i plinske krize

Trajanje: 2 dana, pri čemu se predavanja održavaju u vremenu 10:00 – 15:00 h.

Jezik stručnog skupa: hrvatski i engleski.

Web adresa: www.energetika-marketing.hr/toplinarstvo/

Voda na dlanu 2023.

3. konferencija o obradi, pripremi, pročišćavanju i zaštiti voda, vodoopskrbi i odvodnji

Mjesto održavanja: Zagreb

Intenzitet održavanja: svake godine.

Program rada:

 • stanje tehnike obrade, pripreme i pročišćavanja voda, vodoopskrbe i odvodnje u Hrvatskoj i svijetu
 • zakonodavni i normativni okvir tehnike obrade, pripreme i pročišćavanja voda, vodoopskrbe i odvodnje
 • mogućnosti za financiranje i ostvarivanje projekata (banke, fondovi, poticaji i sl.)
 • nova tehnička rješenja vodećih proizvođača opreme iz područja obrade, pripreme i pročišćavanja voda, crpne tehnike, vodoopskrbe i odvodnje
 • obrada, priprema i pročišćavanje voda u sinergiji sa zgradarstvom, energetikom, ekologijom, termotehnikom, tehnikom upravljanja i regulacije
 • najzanimljiviji izvedeni projekti u proteklom razdoblju
 • projektiranje i izvođenje sustava, uređaja i postrojenja za obradu, pripremu i pročišćavanje voda
 • mjere i rješenja u slučaju problema i incidenata (legionele, onečišćenje površinskih i podzemnih voda i sl.)
 • iskustva i primjeri iz drugih zemalja

Trajanje: 1 dan, pri čemu se predavanja održavaju u vremenu 9:00 – 14:45 h.

Jezik stručnog skupa: hrvatski i engleski.

Web adresa: www.energetika-marketing.hr/voda-na-dlanu/

SADRŽAJ PROGRAMA U 2024. GODINI

QIRT 2024

17th Quantitative InfraRed Thermography (QIRT) Conference

Mjesto održavanja: Zagreb

Intenzitet održavanja: svake dvije godine.

Program rada:

 • State-of-the-art and evolution in the field of infrared scanners and imaging systems allowing quantitative measurements, and related data acquisition and processing systems.
 • Calibration and characterisation of infrared cameras and related topics like certification, standardisation, validation, emissivity determination, absorption in media, translucent media, spurious radiations, three dimensionality of observed objects.
 • Characterisation of optical and further heat sources for active thermography
 • Analytical and numerical modeling, data reduction, signal and image processing, artificial intelligence related to infrared thermography.
 • Application of infrared thermography to radiometry, thermometry, and physical parameters identification and quantification, in all fields: fluid mechanics, solid mechanics, structures and material sciences, nondestructive evaluations, electromagnetism, medicine and biomedical sciences, remote sensing, environment monitoring, industrial processes, multiscale, multispectral and other.

Trajanje: 5 dana, pri čemu se predavanja održavaju u vremenu 9:00 – 17:30 h.

Jezik stručnog skupa: engleski.

Web adresa: www.qirt2024.org/