Svi dokumenti su dostupni u .pdf formatu, te je za njihov pregled potrebno instalirati Adobe Acrobat (kliknite za preuzimanje).

1. Statut udruge (0,2 MB)
2. Suglasnost na izmjenu petogodišnjeg “Programa stručnog usavršavanja” (1,8 MB)
3. Suglasnost na petogodišnji “Program stručnog usavršavanja” (0,6 MB)
4. Program stručnog usavršavanja ovlaštenih inženjera strojarstva i drugih obveznika stručnog usavršavanja za razdoblje od 1. studenog 2014. do 15. rujna 2015. (0,45 MB)
5. Program stručnog usavršavanja ovlaštenih inženjera strojarstva i drugih obveznika stručnog usavršavanja za razdoblje od 1. studenog 2013. do 31. listopada 2014. (0,45 MB)
6. Program stručnog usavršavanja ovlaštenih inženjera strojarstva i drugih obveznika stručnog usavršavanja za razdoblje od 1. studenog 2012. do 31. listopada 2013. (0,11 MB)
7. Program stručnog usavršavanja ovlaštenih inženjera strojarstva i drugih obveznika stručnog usavršavanja za razdoblje od 1. studenog 2011. do 31. listopada 2012. (0,11 MB)
8. Tabelarni prikaz izmijenjenog “Programa stručnog usavršavanja” (0,9 MB)
9. Potvrda o sudjelovanju na stručnom usavršavanju (0,5 MB)
10. Zahtjev za vođenje evidencije o stručnom usavršavanju (0,5 MB)
11. Prijava sudionika za sudjelovanje na stručnom usavršavanju (0,05 MB)
12. Program stručnog usavršavanja ovlaštenih inženjera i drugih obveznika stručnog usavršavanja u strukovnom području strojarstva za razdoblje do 31. listopada 2011. (0,11 MB)
13. MZOPU pojašnjenje o trajanju prvog petogodišnjeg razdoblja stručnog usavršavanja te obveze o prikupljanju najmanje 10 bodova svake godine tog razdoblja (0,85 MB)
14. Upute vezane uz Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva (NN 109/12) (0,7 6MB)