O nama

Udruga je osnovana s ciljem promicanja, razvoja i modernizacije svih segmenata energetike, poticanje primjena novih strojarskih tehnologija, a posebice gospodarenja resursima uz maksimalnu energetsku učinkovitost i što veće primjene obnovljivih izvora energije.

Djelatnosti Udruge su:

  • praćenje svih inovacija, unapređenja i novosti iz područja energetike, strojarske tehnologije i obnovljivih izvora energije
  • informiranje članova, zainteresiranih stručnjaka te članova komora o svim novim propisima, preporukama, normama, zakonima, regulativom i ostalim aktima iz djelatnosti Udruge
  • organizacija predavanja, javnih tribina, radionica, foruma, stručnih i stručno-znanstvenih skupova(savjetovanja, simpozija, konferencija, kongresa, foruma) te studijskih putovanja i stručno-edukativnih posjeta za svoje članove, zainteresirane stručnjake te članove komora
  • ustrojavanje programa stručnog usavršavanja članova komora, prema Pravilniku o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva (Narodne novine, broj 148/2008 i 141/2009)
  • poštivanje svih ostalih zahtjeva, promjena i dopuna koje donosi nadležno Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja, i graditeljstva
  • razmjena iskustava i spoznaja te strukovna povezivanja u zemlji i inozemstvu
  • poticanje i aktivno sudjelovanje u radu povjerenstava i tehničkih odbora (npr. pri Hrvatskom zavodu za norme), surađivanje i sudjelovanje s domaćim i međunarodnim tijelima vezanim za tehničke zakone, propise i norme
  • izdavanje knjiga i časopisa, brošura, zbornika, letaka te drugih promidžbenih i stručnih materijala
  • organiziranje suvremene, praktične i aktualne internetske komunikacije za članove i zainteresirane stručnjake, a za članove komora kompletno vođenje evidencije o stručnom usavršavanju
  • praćenje svih postignuća, tehnoloških unaprjeđenja, promjena regulative i o tome pravodobno i učestalo informiranje zainteresiranih.