Sastanak užeg sastava Hrvatske sekcije za opremu pod tlakom (22. veljače 2024.)

Dnevni red:

 1. suradnja s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja
 2. izrada naputaka za opremu pod tlakom
 3. pripreme za 21. hrvatski seminar o tlačnoj opremi.

Preuzmite Zapisnik sa sastanka.

Preuzmite Tehničke upute za PED Direktivu.

Preuzmite Guidelines related to the Pressure Equipment Directive 2014/68/EU (PED).


Sastanak užeg sastava Hrvatske sekcije za opremu pod tlakom (13. veljače 2023.)

Dnevni red:

 1. nadopunjeni dopis INA-e za produljenje roka ispitivanja sigurnosnih ventila
 2. ponovni zahtjev Messera za produljenje roka ispitivanja sigurnosnih ventila
 3. informacija vezana uz vatrogasne aparate punjene prahom
 4. razno.

Preuzmite Zapisnik sa sastanka.


Sastanak užeg sastava Hrvatske sekcije za opremu pod tlakom (21. rujna 2022.)

Dnevni red:

 1. pregled izmjena u provođenju periodičkih pregleda i ispitivanja sigurnosnih ventila u Proizvodnji nafte i plina INA-e
 2. priprema za početak izobrazbe inspektora, materijali za izobrazbu i dogovor o načinu provedbe.

Preuzmite Zapisnik sa sastanka.


Sastanak užeg sastava Hrvatske sekcije za opremu pod tlakom (21. lipnja 2022.)

Dnevni red:

 1. pripreme za 19. hrvatski seminar o tlačnoj opremi
 2. prijedlozi izmjena i dopuna Pravilnika o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom visoke razine opasnosti
 3. izobrazba inspektora
 4. razno.

Preuzmite Zapisnik sa sastanka.


Sastanak užeg sastava Hrvatske sekcije za opremu pod tlakom (17. ožujka 2022.)

Dnevni red:

 1. predstavljanje Posebnog programa ispitivanja i podešavanja ventila sigurnosti na kriogenim posudama koji je pripremila tvrtka Messer
 2. razmatranje i rasprava o predstavljenom Posebnom programu (s naglaskom na produljenju perioda ispitivanja i podešavanja ventila sigurnosti s dvije na četiri godine)
 3. pripreme za 19. hrvatski seminar o tlačnoj opremi
 4. razno.

Preuzmite Zapisnik sa sastanka.


Sastanak predstavnika Hrvatske sekcije za opremu pod tlakom (2. veljače 2022.)

Dnevni red:

 1. novi Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti (NN 126/2021)
 2. novi pravilnici iz područja opreme pod tlakom prema zahtjevima tog Zakona
 3. definiranje rokova za dostavu prijedloga izmjena postojećih pravilnika
 4. pripreme za 19. hrvatski seminar o tlačnoj opremi
 5. razno.

Preuzmite Zapisnik sa sastanka.


Sastanak predstavnika Hrvatske sekcije za opremu pod tlakom, Udruge servisera vatrogasnih aparata i Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (22. prosinca 2021.)

Dnevni red:

 1. pregled propisa za periodičke preglede vatrogasnih aparata u Europskoj uniji
 2. uvoznici i poštivanje zahtjeva iz zakona i pravilnika
 3. način nadzora servisera koji provode inspekcijska tijela
 4. projekcija izmjena i dopuna u Pravilniku o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom za područje vatrogasnih aparata
 5. razno.

Preuzmite Zapisnik sa sastanka.


Virtualni sastank predstavnika Hrvatske sekcije za opremu pod tlakom, Udruge servisera vatrogasnih aparata i Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (17. prosinca 2020.)

Dnevni red:

 • Rasprava o prijedlogu USVA-e kojim se traže određene promjene u načinu pregleda i ispitivanja, odnosno provođenja tlačne probe vatrogasnih aparata nakon 10 godina.

Preuzmite Zapisnik sa sastanka.


HRVATSKI SEMINAR O TLAČNOJ OPREMI

Mjesto održavanja: Zagreb

Intenzitet održavanja: svake godine u svibnju.

Program rada:

 • informiranje stručnjaka koji se bave opremom pod tlakom o prelasku na tehničku regulativu Europske unije s razmjenom iskustava i analizom problematike koja se očekuje pri preuzimanju i primjeni europskog u hrvatsko tehničko zakonodavstvo te upoznavanjem s aktivnostima koje treba obaviti u procesu usklađivanja hrvatskih s europskim propisima iz područja opreme pod tlakom
 • prikaz novih zakona, propisa, direktiva i normi iz područja opreme pod tlakom s njihovim tumačenjem
 • normizacija, akreditacija i certifikacija u području opreme pod tlakom
 • izobazba kadrova (projektanata, konstruktora, proizvođača, djelatnika inspekcijskih i drugih tijela državne uprave, tijela za ocjenu sukladnosti ili trećih prepoznatih organizacija iz područja opreme pod tlakom)
 • predstavljanje novih tehničkih dostignuća, rješenja, proizvoda i usluga iz područja opreme pod tlakom
 • diskusija oko bitnih pitanja iz područja opreme pod tlakom.

Trajanje: 1 dan, pri čemu se predavanja održavaju u vremenu 9:00 – 15:30 h.

Jezik stručnog skupa: hrvatski.

Web adresa: energetika-marketing.hr/tlacna-oprema